Mieli kolegos,

nuoširdžiai dėkojame visiems, aktyviai dalyvavusiems 10-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo partnerystė“, kuri vyko 2016 m. lapkričio 24 - 25 d. Aleksandro Stulginskio universitete, o taip pat partneriams ir rėmėjams, padėjusiems surengti šią konferenciją.

Maloniai primename, kad straipsniai į atvirosios prieigos mokslo žurnalo „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ 2017 metų numerį bus priimami iki 2017 m. sausio 16 d. Žurnalas yra įrašytas į tarptautinę duomenų bazę Business Source Corporate Plus

Prieiga prie šio žurnalo interneto svetainės galima paspaudus šią nuorodą.

Maloniai prašome šia informacija pasidalinti su savo kolegomis.

                                                                                                                      Organizacinio komiteto vardu

                                                                                                                      Prof. dr. Danutė Zinkevičienė