Dalyvius, kurie ketina skaityti žodinį arba pateikti stendinį pranešimą, prašome užpildyti šią Registracijos anketą

Dalyviai, kurie ketina skaityti žodinį pranešimą ar pateikti stendinį pranešimą, elektroniniu paštu afk-conf@asu.lt turi pateikti pranešimo santrauką. Reikalavimai pranešimo santraukai parengti pateikti šios svetainės skyrelyje Dalyviams -> Reikalavimai santraukoms

Norinčiuosius dalyvauti konferencijoje be pranešimo prašome užpildyti šią Registracijos anketą