Išsami konferencijos programa bus parengta gavus pranešimų santraukas