Dalyvio ir straipsnio publikavimo mokesčiai

Konferencijos dalyvio mokestis – 100 EUR/asmeniui (taikomas pranešėjams, bendraautoriams, lydintiems asmenims ir kitiems konferencijos dalyviams. Straipsnių publikavimo mokestis į šią sumą neįskaičiuotas. Konferencijos dalyvio mokesčio lėšos bus naudojamos konferencijos programos ir santraukų rinkinio, suvenyrų, kavos pertraukų, pietų ir vakarienės išlaidoms apmokėti. Neatvykus į konferenciją šis mokestis nebus grąžinamas).

Straipsnio publikavimo mokestis – 50 EUR/straipsniui už 8-16 puslapių (A4). Už kiekvieną papildomą puslapį mokestis yra 10 EUR. Apmokėjimas už straipsnį pagal pateiktą sąskaitą atliekamas priėmus straipsnį spausdinti (šio mokesčio lėšos bus naudojamos DOI kodų įgijimo ir straipsnių publikavimo išlaidoms apmokėti. Nesumokėjus šio mokesčio, straipsniai nebus publikuojami). Straipsniai nebus redaguojami, todėl autoriai yra atsakingi už sklandžią ir taisyklingą kalbą.

ASU sąskaitos banke numeris bei dalyvio ir (arba) publikavimo mokesčio sumokėjimo terminas bus nurodytas dalyviui ir (arba) straipsnio autoriui pateiktoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje faktūroje.