Dalyvio ir publikavimo mokesčiai

Dalyvio mokestis                 - 100 EUR/asmeniui (taikomas pranešėjams, bendraautoriams, svečiams ir lydintiems asmenims. Šio mokesčio lėšos bus naudojamos konferencijos dalyvio medžiagos rinkiniui parengti, kavos pertraukų, pietų ir vakaronės išlaidoms apmokėti. Neatvykus į konferenciją šis mokestis nebus grąžinamas);

Publikavimo mokestis         - 50 EUR/straipsniui už 8-16 puslapių (A4). Už kiekvieną papildomą puslapį mokestis yra 10 Eur. Apmokėjimas už straipsnį pagal pateiktą sąskaitą atliekamas priėmus straipsnį spausdinti (šio mokesčio lėšos bus naudojamos DOI kodų įgijimo ir straipsnių publikavimo išlaidoms apmokėti. Nesumokėjus šio mokesčio straipsniai nebus publikuojami).

ASU sąskaitos banke numeris bei dalyvio ir (arba) publikavimo mokesčio sumokėjimo terminas bus nurodytas dalyviui ir (arba) straipsnio autoriui pateiktoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje faktūroje