Kokybės ir teksto pateikties reikalavimus atitinkantys konferencijos dalyvių straipsniai bus publikuojami atvirosios prieigos mokslo žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“.

Straipsniai recenzavimui ir publikavimui (atlikus patikslinimus atsižvelgiant į recenzentų pateiktas pastabas) turės būti teikiami naudojantis interneto prieiga prisijungus prie šio žurnalo svetainės.

Kiekvieną straipsnį recenzuos du autorių pavardžių ir atstovaujamų institucijų nežinantys recenzentai. Galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo publikuoti priims žurnalo redakcinė kolegija.