Svarbiausiosios datos:

 

Registracija ir pranešimų santraukos pateikimas*

iki 2018 m. rugsėjo17 d.

Pranešimų santraukų atitikimo konferencijos tematikai įvertinimas

per 2 savaites po santraukos pateikimo

Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2018 m. žurnalo numeryje)**

iki 2018 m. rugsėjo 17 d.

Pranešimas apie straipsnių priimtinumą

iki 2018 m. spalio 15 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas

iki 2018 m. spalio 31 d.

Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2019 m. žurnalo numeryje)**

iki 2019 m. sausio 14 d.

Pranešimas apie straipsnių priimtinumą

iki 2019 m. vasario 15 d.

Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas

iki 2019 m. kovo 29 d.

Dalyvio mokesčio sumokėjimas

iki 2018 m. lapkričio 15 d.

Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas

priėmus straipsnį spausdinti

* Pranešimo santrauka teikiama tik anglų kalba

** Pageidaujant publikuoti straipsnį

Registruotis dalyvauti konferencijoje galima naudojantis šios svetainės skyrelyje "Dalyviams -> Registracija" pateikta nuoroda.

Straipsnius autoriai turi pateikti vadovaudamiesi rekomendacijomis, pateiktomis šios svetainės skyrelyje "Autoriams -> Straipsnių pateikimas".