Konferencija skirta pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas bei rezultatus, aktualius ieškant inovatyvių ir rezultatyvių praktinių sprendimų verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus institucijose, didinti ūkio subjektų konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti mažų ir vidutinių įmonių bei viešojo sektoriaus institucijų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą bei šių sektorių partnerystę.

Maloniai kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir skaityti pranešimus šiomis tematikomis:

Apskaita (apskaitos mokslo vystymasis, finansinė apskaita, valdymo apskaita, apskaita ir finansinė atskaitomybė, apskaitos ir įmonių valdymo sąsajos, verslo apmokestinimas, viešojo sektoriaus apskaita, pelno nesiekiančių organizacijų apskaita, socialinė apskaita, apskaitos informacinės technologijos ir sistemos, buhalterių profesinė etika)

Verslo finansai (finansų analizė ir prognozavimas, finansų valdymas, finansų ekonometrija, investicijų diversifikavimas, finansų rinkos ir investicijų aplinka, globalizacijos įtaka verslo finansams, finansų elgsena, finansinės paslaugos)

Auditas (išorės ir vidaus auditas, audito kokybė ir viešoji priežiūra, audito efektyvumas, vidaus kontrolė, kitos kontrolės formos ir jų sąveika, sukčiavimo prevencija, auditorių etika)

Švietimas ir mokymas bei mokymasis apskaitos ir finansų srityse (formalus ir neformalus mokymas(-is), nuotolinis mokymasis, mokymasis visą gyvenimą, kompetencijų vertinimas).

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.

Pranešimai – žodiniai (apie 10 minučių) ir stendiniai. Pranešimo skaidrės ir stendiniai pranešimai tik anglų kalba.

Straipsnių publikavimas – nustatytuosius reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami atvirosios prieigos mokslo žurnale „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (e-ISSN 2351-5597) . išsamesnė informacija apie šį žurnalą pateikta šios svetainės skyrelyje Autoriams -> Apie mokslo žurnalą.