Konferencija skirta pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas bei rezultatus, aktualius verslui siekiant surasti inovatyvius ir tinkamus sprendimus praktikoje, didinti konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą ir viešojo bei privataus sektorių partnerystę. Kviečiame teikti mokslinius straipsnius ir skaityti šios tematikos pranešimus:

Apskaita (apskaitos mokslo vystymasis, finansinė apskaita, valdymo apskaita, apskaita ir finansinė atskaitomybė, apskaitos ir įmonių valdymo sąsajos, viešojo sektoriaus apskaita, pelno nesiekiančių organizacijų apskaita, socialinė apskaita, apskaitos informacinės technologijos ir sistemos, buhalterių profesinė etika);

Verslo finansai (finansų analizė ir prognozavimas, finansų valdymas, finansų ekonometrija, investicijų diversifikavimas, finansų rinkos ir investicijų aplinka, globalizacijos įtaka verslo finansams, finansų elgsena, finansinės paslaugos, verslo apmokestinimas);

Auditas (išorės ir vidaus auditas, audito kokybė ir  viešoji priežiūra, audito efektyvumas, vidaus kontrolė, kitos kontrolės formos ir jų sąveika, sukčiavimo prevencija, auditorių etika);

Švietimas ir mokymas bei mokymasis apskaitos ir finansų srityse (formalus ir neformalus mokymas(-is), nuotolinis mokymasis, mokymasis visą gyvenimą, kompetencijų vertinimas).

Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.